המרכז האולימפי הרצליה

עיצוב אגף המטווח התחתון בקונספט עיצובי חדש.