top of page

בית בצפון תל אביב

בבית הזה, פעלתי על פי תורת הפנג שוואי. הפרויקט היה מאוד מגוון, כיוון שהזוג היה שונה בתפיסותיו. האישה מאוד מאמינה בתורת הפנג שוואי, והבעל, לא. השילוב ביניהם הוא זה שיצק תוכן לבנייה עצמה. העבודה נעשתה בזרימה כשכל הדעות הוטמעו לתוך התכנון שעיצבתי.

הבנו, שכדי להטמיע את עקרונות התורה, נצטרך לעשות מהפך. וכך אכן עשינו. גילחנו את כל קומת הפנטהאוז. (כולל עמודים) ובנינו הכל מחדש.

המרפסת ביטאה את השילוב בין הטבע לעיר, והיא תוכננה כך, שתכניס את כל הפארק אליו היא פונה, הביתה פנימה...

bottom of page